Gołębie Śmiłowski
Adrian Śmiłowski
ul. Brzozowa 7
44-144 Żernica
Tel. Kom. 797 405 522
Tel/Fax: 0048 32 2397782
E-mail: smilowski@op.pl

Gabriel Kupka
Platzäcker 3
74632 Neuenstein
Tel. 0049 7942 4681
E-mail g-kupka@t-online.de